Оферта за Софтуерни решения

Име или фирма, до когото да е адресирана офертата
Стандартният софтуер обикновено предполага и стандартни бизнес процеси. Входни данни и резултати, които се налагат от софтуера често не са удобни за компании със специфична организация и бизнес. Процесът на внедряване е дълъг и води до пренастройване на софтуера или организацията на работа в компанията.

За да не Ви се налага да нагаждате бизнеса си спрямо изискванията на стандартния софтуер е необходим софтуер по поръчка. Разбирането на нуждите на конкретния клиент е важна част от нашите разработки, които са уникални и пригодени за специфичните бизнес процеси. Така клиентите ни запазват уникалността на бизнеса си, което ги прави гъвкави и конкурентни на пазара.
Опишете накратко сферата Ви на дейност или тематиката на сайта.
Приложете един или няколко линка към проекти доближаващи се до изсикванията Ви.
Напишете очаквания период за изработка или оставете празно ако не е спешно.
Споделете приблизителния заделен максимален бюджет за проекта, за да можем да се съобразим с него.