Оферта за Изработка на онлайн магазин

Име или фирма, до когото да е адресирана офертата

Продажбата на продукти през електронен магазин е най-близкия до традиционната търговия вид електронен бизнес. Практически всеки търговец на дребно или едро, както и всеки производител може да разшири бизнеса си в интернет като започне да осъществява продажби онлайн.

Разбира се, за да имате онлайн магазин не е задължително непременно да имате и реален - можете да развивате търговия изцяло базирана в интернет. Също така може да нямате стоките на склад и да се възползвате от възможностите на дропшипинга.

Опишете накратко сферата Ви на дейност или тематиката на сайта.
Приложете един или няколко линка към проекти доближаващи се до изсикванията Ви.
Напишете очаквания период за изработка или оставете празно ако не е спешно.
Споделете приблизителния заделен максимален бюджет за проекта, за да можем да се съобразим с него.