Оферта за Новинарски портал или блог

Име или фирма, до когото да е адресирана офертата
Тенденцията в медиите напоследък e на преминаване от печатните издания  към новинарски портали и сайтове от тип електронно списание. Смело можем да заявим, че новинарските портали и блогове печелят все по-голяма аудитория и популярност.

Дори малките регионални медии или обществени организации вече се налага да разполагат с новинарски сайт или дори портал, за да бъдат конкурентни и да популяризират своите дейности и събития.
Опишете накратко сферата Ви на дейност или тематиката на сайта.
Приложете един или няколко линка към проекти доближаващи се до изсикванията Ви.
Напишете очаквания период за изработка или оставете празно ако не е спешно.
Споделете приблизителния заделен максимален бюджет за проекта, за да можем да се съобразим с него.