Новинарски портал или блог

Новинарски портал или блог

Тенденцията в медиите напоследък e на преминаване от печатните издания  към новинарски портали и сайтове от тип електронно списание. Смело можем да заявим, че новинарските портали и блогове печелят все по-голяма аудитория и популярност.

Дори малките регионални медии или обществени организации вече се налага да разполагат с новинарски сайт или дори портал, за да бъдат конкурентни и да популяризират своите дейности и събития.