Оферта за CRM / ERP системи

Име или фирма, до когото да е адресирана офертата
CRM системата се използва най-вече да се съхранява и организиран информацията за вашите клиенти. Спомага за бърза синхронзация на информацията между отделните бизнес звена във фирмата. Грижи се да се автоматизира и да се подобри комуникацията с клиентите, обслужването на клиентите, продажбите  и маркетинга. CRM системите се използват за бърз и задълбочен анализ на клиентска информация и подобряване   взаимодействието между отделните бизнес звена. Това Ви прави по-гъвкави и Ви дава предимство пред конкуренцията.

ERP или Enterprise Resource Planning / Планиране ресурсите на предприятието е бизнес софтуер, който се състои от модули, които са свързани помежду си и използват единна база данни. Да вземем например финанси, производство, управление човешки ресурси, продажби, фактуриране, склад, счетоводство + CRM. Това всичко е обединено в едно и всеки отдел, когато въведе данни, те се отчитат, сумират, делят и се виждат от всички звена във фирмата.  Няма точна дефиниция какво е ERP - тя се съставя за всеки бизнес според нуждите му.
Опишете накратко сферата Ви на дейност или тематиката на сайта.
Приложете един или няколко линка към проекти доближаващи се до изсикванията Ви.
Напишете очаквания период за изработка или оставете празно ако не е спешно.
Споделете приблизителния заделен максимален бюджет за проекта, за да можем да се съобразим с него.