CRM / ERP системи

CRM / ERP системи

CRM системата се използва най-вече да се съхранява и организиран информацията за вашите клиенти. Спомага за бърза синхронзация на информацията между отделните бизнес звена във фирмата. Грижи се да се автоматизира и да се подобри комуникацията с клиентите, обслужването на клиентите, продажбите  и маркетинга. CRM системите се използват за бърз и задълбочен анализ на клиентска информация и подобряване   взаимодействието между отделните бизнес звена. Това Ви прави по-гъвкави и Ви дава предимство пред конкуренцията.

ERP или Enterprise Resource Planning / Планиране ресурсите на предприятието е бизнес софтуер, който се състои от модули, които са свързани помежду си и използват единна база данни. Да вземем например финанси, производство, управление човешки ресурси, продажби, фактуриране, склад, счетоводство + CRM. Това всичко е обединено в едно и всеки отдел, когато въведе данни, те се отчитат, сумират, делят и се виждат от всички звена във фирмата.  Няма точна дефиниция какво е ERP - тя се съставя за всеки бизнес според нуждите му.