Автоматично преоразмеряване на снимки

Автоматично преоразмеряване на снимки

За дизайна на сайт или онлайн магазин е много важен размера на снимките да бъде строго определен спрямо първоначалния замисъл. Ако например всички снимки на продукти са с различен размер - на ширина може да са еднакви, но на височина всяка ще е различна и ще се получи ефекта на разхвърляната витрина. Все едно сте изсипали хаотично всички продукти на тезгяха и се губи чувството за последователност и подреденост.

Ако пък се наложат строги размери в дизайна, снимките ще бъдат изкривени, сплескани и далеч от това, което искате да покажете на посетителите.

Автоматичното преоразмеряване се грижи точно за това и Ви спестява време и усилия да правите това ръчно. Каквито и снимки да качите, те ще бъдат в пропорциите и размерите, заложени при създаването на дизайна. Така се пести време за зареждане на страницата и се избягва разместването на различните елементи.

Ако оригиналните снимки са прекалено големи, те също се обработват до допустимите размери, без да се влошава качеството им и така се пести доста от сървърното дисково пространство.